Biz Kimiz

2019- MkaPEB'in geliştirilmesi tamamlandı

Bu yeni yazılımın amacı dünyada kullanılabilecek, depo-hangar türü bir yapının teklif-projelendirme-imalat aşamalarını kapsayan mühendislerce ve imalatçılarca kullanılacak en iyi yazılım olmaktır. Bu nedenle içinde;

  • Yük yönetmeliği olarak ASCE-07-16 (ABD), Eurocode-1 (Avrupa Birliği ve Türkiye), IS-875 (Hindistan) bulunmaktadır.
  • Deprem yönetmeliği olarak TDY-2018 (Türkiye), AISC-341-16 (ABD), Eurocode-8 (Avrupa Birliği ve Türkiye) bulunmaktadır.
  • Çelik yapı yönetmeliği olarak CYTHYE-2016 (Türkiye), AISC-360-10 (ABD), AISC-360-16 (ABD), Eurocode-3 (Avrupa Birliği) bulunmaktadır.
  • Hesapların kolay incelenebilmesi için ayrıntılı hesap raporları hazırlanmıştır.
  • Yapı modeli 3D olarak oluşturulmakta
  • Teknik çizimler 3D yapı modeli üzerinden elde edilmektedir.
  • İmalat çizimler tekil ve montaj parçası olarak hazırlanabilmektedir
  • Tekil parçaların CNC makinalarla üretilebilmesi için DSTV-NC formatında dosyalar hazırlanabilmektedir.
  • Yapı maliyetini doğru hesaplayabilmek için çelik ve betonarme yapı elamanlarının metrajının yanı sıra kullanılacak boya, yapılacak kaynak ve kaynak işçiliği maliyeti gibi konular üzerinde çalışılmıştır.
Artık Türkiye sınırları dışına çıkmaya hazırız...

2016- MkaPEB geliştirilmeye başlandı

Bir önceki tek katlı çelik endüstri yapılarını prolendirilmesinde kullanılan MkaSteel'in hazırladığı teknik çizimler ile imalat yapılamadığı, programın sadece belediyelere verilen ruhsat projelerinihazırlamakta kullanıldığı, teknik çizimleri elde etmek için başka yazılımlar kullanıldığı görüldü. Bu değişikliği yapabilmek için MkaPEB adında yeni bir yazılım geliştirilmeye karar verildi.

2014- MkaSteel

MkaSteel'e ÇelikProEC'den geçerken Eurocode3'e göre birleşim noktalarının hesabı, yamuk bina, Eurocode3'e göre hafif çelik yapı elamanlarının tasarımı ile Tekla'ya projenin ihraç edilmesi gibi bir çok yeni özellik eklendi.

2011- ÇelikProEC geliştirilmesi tamamlandı

Bir önceki versiyon olan ÇelikPro-4 sadece Türk standartlarını esas alıyordu. Bu sürümde Eurocode-1'e göre yük hesapları, Eurocode-2'ye göre betonarme yapı elamanları, Eurocode3'e göre çelik yapı elamnanları, Eurocode7'e göre zemin taşıma kapasitesinin hesabı eklendi.

2008- ÇelikProEC geliştirilmeye başlandı

Bir önceki versiyon olan ÇelikPro-4 sadece Türk standartlarını esas alıyordu. Vb.6.0 ile geliştirilmişti ve yazılım geliştirme kurallarına pek uymuyordu. Yeni versiyonda geliştirme platformunu c#.NET olarak değiştirdik. Bu sürümde Eurocode-1'e göre yük hesapları, Eurocode-2'ye göre betonarma yapı elamanları, Eurocode3'e göre çelik yapı elemanları, Eurocode7'e göre zemin taşıma kapasitesinin hesabı eklendi. Amacımız yazılımımızı Türkiye sınırları dışına taşımaktı.

2005- ÇelikPro İstanbul Yapı Fuarı'nda tanıtıldı

Çok yoğun bir ilgile karşılandık. Çelik çatı makasının yanı sıra portal çerçeveler, çelik kolonların yanı sıra betonarme kolonlar, yan yana birden fazla çatı sistemi gibi istek ve çok sayıda satış ile döndük.

2002- ÇelikPro geliştirilmeye başlandı

ÇelikPro başlangıçta 2 inşaat mühendisi ve 2 akademisyen inşaat mühendisinin çalışması ile başladı. İnş.Müh. Mehmet Kapar, İnş. Yük. Müh. Tevfik Seçer, İnş. Dr. Müh. Özgür Bozdağ, Prof. Dr. Gürkan Özden. Vb 6.0 ile geliştirildiğimiz programla amacımız çelik çatı makaslarını hesaplayan ve çizen bir yazılım hazırlamaktı. ÇelikProEC'nin tamamladığı 2011 yılına kadar 1200 adetten fazla kullanıcı ulaştı.